INDIVIDUELL LEDARUTVECKLING

Individuell ledarutveckling är en strukturerad samtalsserie anpassad till varje chefs behov med målet att skapa klarhet och handlingskraft hos deltagaren. Grundformen är nio timmar fördelat på sex tillfällen.

Impasse arbetssätt baseras på ett coachande förhållningssätt och vårt viktigaste arbetsredskap är en förtroendefull relation i kombination med klargörande övningar och praktiskt användbara verktyg.

Vår styrka är att koppla våra kunders aktuella utmaningar till en stark personlig utveckling som människa och ledare. Genom vår långa erfarenhet som konsulter och ledare själva vet vi vad som krävs för att lyckas och vara uthållig i ledarrollen. Omfattande beteende- och organisationsutbildning har gett oss djupa kunskaper om vad människor behöver för att må bra, utvecklas och bidra till organisationer.

Ring någon av oss så pratar vi mer om vad du behöver. Kontakt

 
Individuell ledarutveckling