Samuel Skott, VD tele2 Sverige

TELE2

“När jag tog över i rollen som VD för Tele2 Sverige hade jag och den svenska ledningsgruppen ett tydligt mål som vi ville åstadkomma, vi ville tillsammans skapa en mer sammansvetsad och effektiv ledningsgrupp. För att komma dit var det vissa delar som behövde finnas på plats. Dels behövde vi tydliggöra vårt gemensamma syfte och arbetsstruktur, vi behövde också utveckla vår kommunikation och ledaregenskaper genom att skapa bättre insikter kring den egna individen och hur vi samarbetar som grupp.  

Det var alltså i detta syfte som Anders och Sanna började rådge och arbeta med oss som team. Genom hela arbetet har de lyckats med, i min mening, ett av det svåraste konststyckena när man coachar en grupp – nämligen att varva djup kompetens och sylvassa insikter med varm medmänsklighet. Anders och Sanna jobbar alltid med tydliga modeller och verktyg som grund men har en fantastisk förmåga att anpassa innehåll löpande utefter gruppens behov. Något jag också värdesätter högt är deras förmåga att fånga upp det outtalade, och att föra in det i samtalet utan att det känns svårhanterligt. 

Efter att ha arbetat med Impasse under en längre period med regelbundna träffar ser vi tydliga resultat. Inom ledningsgruppen känner vi en stor tillit till varandra vilket i sin tur gör att vi kan arbeta effektivare, våga utmana varandra för att nå bättre resultat. Dessutom har vi roligare! Våra ledningsgruppsmöten är ett ställe där vi kan hämta energi och där vi jobbar med vår gemensamma fokusområden. Vi har alltså kommit en bra bit på vägen i att skapa en mer sammansvetsad ledningsgrupp!”

Samuel Skott, VD Tele2 Sverige


Charlotte Bergman VD ELU Konsult AB

ELU

“För ett par år sedan inledde vi ett samarbete med Impasse för ledarutveckling inom ELU Konsult. Det första programmet omfattade ledningsgruppen och övriga chefer. I ett andra steg har företagets uppdragsledare gått ett liknande program, något modifierat utifrån behovet hos den gruppen. Dessutom har Impasse genomfört insatser för utveckling av enskilda avdelningar med fokus på bl a samarbete och stresshantering.

Den främsta anledningen att samarbeta med Impasse är – enkelt uttryckt – att det ger de resultat vi eftersträvar. Ledarskapet har tagit plats på vår agenda och vi har ökat vår kunskap och insikt om hur tydlig kommunikation, ansvarstagande och respekt för varandra bidrar till att öka både värdeskapandet för våra kunder och trivseln bland medarbetarna.

Sanna och Anders är mycket kunniga och professionella inom sina kompetensområden, och jag vill särskilt lyfta fram deras förmåga att ständigt känna av och vara lyhörda för var gruppen befinner sig. Om det behövs korrigerar de innehållet under pågående program för att uppnå bästa möjliga resultat. Jag kan varmt rekommendera dem som samarbetspart vid ledarutvecklingsarbete inom företag och organisationer”

Charlotte Bergman,
 VD ELU Konsult AB


Peter Neuberg

JME

“Att arbeta med någon form av ledningsgruppsutveckling är något som många ambitiösa och professionella företag gör idag. Jag har själv haft förmånen att delta och utvärdera en mängd olika konsulter inom denna nisch under 15 års tid. När vi inom JM Entreprenad 2017 bestämde oss att fortsätta vår resa så var kriterierna att hitta något stöd som kunde sin sak och verkligen vågade utmana oss för att på detta sätt få avsedd effekt av satsningen. Vi har nu under snart två års tid arbetat tillsammans med Impasse, och då med Anders Danielsson samt Susanna Törneman. Det har varit mycket givande och vi har utvecklats som ledningsgrupp på ett väldigt bra sätt. Impasse har därefter fortsatt sitt arbete med cheferna i större delen av vår organisation och bidrar i allra högsta grad till vår fortsatta framgång och vår strävan att vara ett företag i världsklass inom byggsektorn”

Peter Neuberg, VD JM Entreprenad


Susanne Castwall

JME

Ledarskapet är grunden för ett företags framgång, det är min absoluta övertygelse. Med det som utgångspunkt har jag under flera år valt att jobba med Impasse. Samarbetet bygger på en lyhördhet för oss som kund med fokus på att skapa förutsättningar för våra chefer och ledare att bli trygga i sin ledarroll. Med att skapa möten mellan människor, där relation och reflektion är utgångspunkt, blir utvecklingsinsatsen bestående, vilket är den stora vinsten med att jobba med Impasse. På JM Entreprenad har vi valt att jobba med målgruppsanpassad ledarutveckling för samtliga chefer med personalansvar. Det innebär att vi tillsammans med Impasse har tagit fram program som fungerar för vår organisations förutsättningar. Som ett exempel har våra Platschefer haft ett program där de varannan månad möts under några timmar för att diskutera sina utmaningar med vad det gäller personalansvar på våra projekt. Det har varit ett uppskattat upplägg hos våra Platschefer. De har fått möjlighet att reflektera och lära känna sig själva i sina ledarroller på ett sätt som är möjligt utifrån att de har en vardag som kräver deras ständiga närvaro på projekten.

Susanne Castwall, HR Chef JM Entrepenad


Jessica Sehlin Kavli.PNG

KAVLI 

“Jag fick förmånen att lära känna Sanna och Anders på Impasse när jag började på Kavli för snart 4 år sedan. Vi fick coachning i vår ledningsgrupp och vi ville göra en ledarskapssatsning för alla våra 35 ledare och samtidigt implementera vår ledarvision – Det empatiska ledarskapet. 

Vi har tillsammans under 2 år nu haft en fantastisk utveckling av vårt samarbete, stärkt hela vår ledargrupp på Kavli och fått en fin gemenskap i gruppen genom Impasses härliga och unika sätt att leda utvecklingsprogrammet. Deras personliga, individuella och superentusiastiska sätt att guida oss genom ledarskapets härliga terräng och dess utmaningar har inspirerat oss alla”

Nu fortsätter vi vår resa tillsammans.

Jessica Sehlin, HR & Kommunikations Direktör Kavli


Karsten Dyhrberg Nielsen

STIM

"Jobbet som VD kan ibland vara ensamt, båda i förhållande till uppdraget i stort och i förhållande till de människor man jobbar närmast. Jag haft förmånen att få hjälp av impasse båda med min egen personliga utveckling som ledare och människa och med utveckling av den ledningsgrupp jag ansvarar för. I båda fallen har jag upplevt en djup förståelse av och insikt i hur vi fungerar som individer och som grupp. Verktygslådan som de använder är stor och bred och förmågan att hitta rätt verktyg i stort set alla situationer känns unik. Viktigast har dock varit att jag har sett konkreta och synliga resultat av arbetet med impasse. Genom den personliga coachingen har jag fått en mycket bättre förståelse av min motivation och vad som är viktigt för mig när jag ska göra val, och genom arbetet med min ledningsgrupp av två omgångar har impasse dels räddat en förändringsprocess som var på väg att gå snett och dels byggd ett solid fundament för gruppens framtida arbete. Tack till båda Anders och Sanna för hjälpen!" 

Karsten Dyhrberg Nielsen, VD STIM


Meta Persdotter

RUSTA AB, numera ÖoB

“Jag har haft förmånen att jobba med Impasse medarbetare under flera år. Det har gällt ledningsgrupper, säljgrupper och på individnivå. Jag har dessutom haft möjligheten att följa med på “walk and talk resor”. Vid samtliga tillfällen har jag varit mycket nöjd och mina medarbetare har sett fram emot aktiviteterna.

Vad är det då som utmärker Impasse när jag jämför med andra utbildare inom personlig utveckling och ledningsutveckling? För mig är det mycket tydligt; ett genuint intresse för människors utveckling oavsett nivå i ledar/chefsskapet.

En hög närvaro i stunden, viljan att förstå var en individ och/eller grupp är och vill. Hjälp att hitta tydlig målbild eller helt enkelt nästa steg. Impasse har en mycket hög kompetens inom utveckling av individer och ledningsgrupper. Jag har tillsammans med mina medarbetare alltid fått det vi önskat.

Men det finns ytterligare en dimension som för mig har blivit allt viktigare med åren och det är att jobba med varma och trevliga människor. Vi tillbringar så mycket tid på våra jobb/uppdrag så jag vill bara jobba med de bästa och trevligaste! Jag kan varmt rekommendera Sanna mfl om ni vill ha ett proffsigt bemötande och få ett mycket bra/gott resultat”

Meta Persdotter, fd. Kommersiell direktör Rusta AB


Henrik Pederby

AKADEMISKA SJUKHUSET

”Walk and Talk utvecklade mig som chef. Coachningens teori och praktik varvades på ett positivt och effektivt sätt av de proffsiga ledarna. Att kursen genomfördes i naturen i form av vandring gjorde att jag kunde fokusera bättre och släppa vardagsproblemen.

Under kursen lärde jag känna personer med andra uppdrag i för mig nya branscher. Det var mycket stimulerande och gav mig nya perspektiv både personligt och professionellt”

Henrik Pederby Kommunikationsdirektör på Akademiska sjukhuset.


Susanne Åberg

TELE2 BUSINESS, numera ISS

“Jag hade förmånen att delta i Walk and Talk hösten 2014. Resan kombinerade mentala och fysiska utmaningar på ett fantastiskt sätt. Jag fick förmånen att umgås och arbeta tillsammans med kompetenta ledare från en rad olika branscher. Kombinationen av coachning och personlig utveckling var mycket givande och jag kom hem med många nya insikter”

Susanne Åberg fd. Chef SME-Sales Tele2 Business


Carina Molin.jpg

VÄRMDÖ KOMMUN, numera BOTKYRKA KOMMUN

“Under hösten 2010 genomförde jag en organisationsförändring i min verksamhet. Motståndet var stort och verksamheten var väl genomsyrad av en negativ kultur. Jag kände ett behov av att utveckla mig själv och min ledningsgrupp, två enhetschefer, i att hantera motstånd samt vända en negativ kultur till en förändringsbenägen, kundorienterad och positiv kultur.

Vi tog då kontakt med Sanna Törneman och har under en 4-årsperiod, med vissa längre uppehåll, arbetat med personlig utveckling. Inledningsvis fick vi redovisa för Sanna hur samstämmiga vi upplevde att vi var, och vi hade själva en bild av att vi var väldigt samsynta. Ju mer vi började utforska varandra och oss själva, ju mer insåg vi att hur olika vi såg på olika problemfrågor.

Vi påbörjade en fantastisk resa med att nyfiket utforska oss själva, med stöd av Sannas mycket professionella coachning. Under åren vi arbetat med Sanna har vi växt såväl som individer som chefer och vi har framför allt lärt oss att kliva ur vår egen världsuppfattning och kliva in i medarbetarens egna kartbild. Vi har utvecklat en fin pendling mellan att vara chef och ledare och vi har implementerat ett ledarskap som till stor del utgörs av att coacha våra medarbetare. Idag leder vi en arbetsplats som har en fantastisk kultur med högt i tak och positiva medarbetare.

Vi har korta handläggningstider, fantastisk service och en hög delaktighet från medarbetarna. Sanna Törneman har varit en mycket professionell vägledare, rent av magiskt, och guidat oss igenom ett förändringsarbete, tidvis fyllt med blod, svett och tårar.”

Carina Molin, fd. enhetschef Värmdö kommun


Jeroen van der Neut managing Director Grotntmij Sweden.jpg

GRONTMIJ SWEDEN

“From November 2014 to October 2015 Impasse has extensively supported the leadership development of Grontmij Sweden’s Management Team and our extended leadership team, with in total approximately 35 participants. The leadership development programme that was developed by Impasse was tailored towards our organisation and our specific needs, based on our strategic plan. Based on tree perspectives (leading yourself, leading others and leading through others) our extended leadership team was further developed, to be able to take bigger challenges going forward. The dedicated team of Impasse has been able to push our boundaries, to bring useful leadership models to the table and to give us an even bigger focus on self-reflection as essential part of personal and team development. Bringing our leaders together during the extensive leadership programme and working on further development together as a group, has also increased understanding, trust and collaboration in the team.

The impact the programme has had on our leaders and Management Team has been substantial for all individuals and has actually made a big difference in our common approach towards leading our company!”

Jeroen van der Neut, Managing Director Grontmij Sweden