Vilka är vi

Impasse består av Sanna Törneman, Anders Danielsson, Inger Österman, Lars Carlsson, Ebba Horn och Stina Stemme. Flera av oss har jobbat ihop i tio år med start i konsultföretaget Perlan Dialog & Ledarskap. Vi förenas av vår förankring i gestaltmetodik och vår starka tro på det personliga ledarskapet och det goda samtalet som verktyg för att skapa motivation och samspel i organisationer. Förutom att vi trivs så bra tillsammans förstås. Det brukar våra kunder lyfta fram som en värdefull kvalitet även för dem.

Sanna Törneman Impasse.jpg

Mobil 0708 61 01 61
susanna.torneman@impasse.se

Susanna Törneman

Sanna har arbetat med ledarskapsfrågor i många år både med grupper och individuellt. Sanna uppskattar och tycker att det är mycket meningsfullt att arbeta med befintliga grupper som vill utvecklas och uppnå resultat. Hon vet att förändring kan ske på individ och verksamhetsnivå när chefer och medarbetare talar direkt med varandra och att det inte alltid är så lätt att säga eller veta vad man egentligen menar. Därför brinner Sanna för att genomföra Walk and Talk dagar med grupper. Läs mer om Walk & Talk

Sanna är har en Msc i organisationspsykologi, beteendevetare, gestaltterapeut och en pågående SE trauma utbildning. Är ICF och GDQ certifierad och har gått grundläggande System Center Training. Har bland annat arbetat som HR direktör internationellt och Affärsområdechef och viceVD på ett konsultföretag med huvudfokus mot försäljning. Några av de kunder som Sanna har arbetat med är Rusta, Svenska Spel, Tele 2, Helsingborg stad, Team Olivia, Grant Thornton och Capio.


Anders Danielsson

Anders är konsult sedan 10 år med inriktning på coachning, ledarprogram, grupputveckling och kommunikationsträning. Kunder som Anders har jobbat med är Svenska spel, Team Olivia, Regeringskansliet, Systembolaget och Stockholms sjukhem. Anders är utbildad organisationskonsult, har en juristexamen och 10 års erfarenhet som press- och informationschef. Anders är även ICF-utbildad coach och är licensierad för grupputvecklingsinstrumentet GDQ och Farax 360-gradersmätning, samt Certificate in the Foundations of Neuroleadership från Neuroledership Institute i USA.

Ett av Anders stora engagemang är att utveckla och genomföra kommunikationsutbildningar för läkare i svåra samtal. Metodiken bygger på samtalsträning med skådespelare och används även för träning av ledare i olika typer av samtal. Anders är även gestaltterapeut, mindfulnesinstruktör och har grundläggande utbildning i KBT och ACT och har arbetat som mentalskötare i vuxenpsykiatrin.


Inger Österman Impasse.jpg

Mobil 070 725 66 99
inger.osterman@impasse.se

INGER ÖSTERMAN

Som konsult verkar Inger främst inom områdena utveckling av ledningsgrupper, ledarutbildning, individuell chefscoachning och teamutveckling. Bakgrunden till intresset för ledarskap är att hon själv, under 20 år, verkat som chef på olika nivåer i olika typer av organisationer. Då hon i slutet av 90-talet var anställd som HR-chef på Bankgirot utbildade hon sig parallellt till organisationskonsult på Gestaltakademin i Skandinavien och har sedan 2004 drivit egen konsultverksamhet.

Förutom Gestaltmetodik använder hon ett antal verktyg såsom Farax 360-mätning, Wheelans instrument för grupputveckling kallat GDQ och beteendeinstrumentet IDI. Är certifierad ICF-coach. Några kunder Inger jobbat med är Regeringskansliet, Läkemedelsverket, Skandiabanken, Svenska Spel och Socialstyrelsen.


Lars Carlsson Impasse.jpg

Mobil 070 266 94 45
lars.carlsson@impasse.se

LARS CARLSSON

Lars har arbetat som terapeut, handledare, föreläsare och ledarskapscoach under ett flertal år och har många års erfarenhet av att arbeta i högre chefsbefattningar. Lars har arbetat i idéburna och medlemsstyrda organisationer med människor i utsatta situationer både i Sverige och internationellt. Lars har bl. a varit Sverigechef för Rädda Barnen och chef för Röda Korset flykting- och folkrättsarbete under många år. Lars har arbetslett ett stort antal personer och planerat och genomfört omfattande organisationsförändringar med allt vad det innebär. Lars har också en bred erfarenhet av att arbeta med politiskt påverkansarbete.

Lars är beteendevetare, dipl. Gestaltterapeut, har tagit PG Dip Psykoterapi vid Derby University samt har genomgått en steg 2 utbildning i psykoterapi vilken innefattar både KBT, PDT samt neurovetenskap. Några av de kunder som Lars har arbetat med är Svenska Spel, Team Olivia, MSB, Karolinska institutet och Kultur Kraft Syd.


Ebba+Horn+Impasse.jpg

Mobil 070 873 17 17
ebba.horn@impasse.se

EBBA HORN

Ebba har lång och gedigen erfarenhet av att arbeta med personlig utveckling för både medarbetare och ledare. Ebba drivs av intresse och nyfikenhet att följa och stötta individer i att ta sig själva på allvar, att lita på sina känslor och vara sanna mot sig själva för att utvecklas som människor.  

Ebba är socionom med erfarenhet av socialt behandlingsarbete. Utbildad gestaltterapeut och privatpraktiserande med 30 års erfarenhet. Ebba har också arbetat som konsultchef med bland annat ansvar för kundlkontakter och handledning av ett 30-tal konsulter i deras coach-arbete. Ebba har organiserat och lett ”Walk & Talk”, läs om Walk & Talk. 

Ebba är vidareutbildad inom följande områden: ICF-coach, handledare, mindfulnessinstruktör, GDQ, pågående SE-traumautbildning, Compassion Fokuserad Terapi (CFT).


Stina+Stemme+Impasse.jpg

Mobil 076 228 34 43
stina.stemme@impasse.se

STINA STEMME

Stina är terapeut och handledare och arbetar med både grupper och individuellt.

I sitt arbete väver hon samman gestaltmetodiken med Somatic Experiencing® (SE) och sina många år av erfarenheter som projektledare. 

Stina är auktoriserad gestaltterapeut och har en master i gestaltpsykoterapi.

Hon är dessutom SE-terapeut – Somatic Experiencing® Practitioner.
SE-terapi är en form av kroppsbaserad trauma-terapi som bland annat baseras på den senaste neurologiforskningen. 

I slutet av 80-talet började Stina sin yrkesbana som civilingenjör och jobbade som projektledare i många år innan intresset för det mellanmänskliga och individens utveckling fick henne att vidareutbilda sig till gestaltterapeut.

Stina är diplomerad ICF-coach och har under ett par år arbetat som livs- och karriärcoach för studenter på Handelshögskolan i Göteborg, både individuellt och i grupp.