LEDNINGSGRUPPER och TEAM

Framgångsrika ledningsgrupper har uppdraget i centrum och lägger all kraft på att nå dit.

Deras samtal handlar om det som är väsentligt för verksamheten och för att de ska fungera optimalt tillsammans. Ju mer komplex utmaning desto större tillit behöver gruppens medlemmar känna för varandra.

METODER OCH RESULTAT

Våra metoder stärker gruppens samspel samtidigt som ni jobbar med era vanliga frågor. Tillsammans skapar vi tydlighet kring ledningsgruppens uppdrag och utmaningar och förståelse för hur var och en bäst bidrar till gruppens gemensamma framgång.

Resultatet blir en sammansvetsad grupp som åstadkommer resultat tillsammans och står upp för ledningsgruppen och företaget. Forskning visar att det sker effektivast när alla i gruppen tar ansvar för gruppens utveckling och resultat, och inte lämnar det till chefen.

ARBETSSÄTT

Vårt arbetssätt är alltid skräddarsytt men en vanlig utformning är

  • inledande kartläggning

  • en eller flera workshops

  • utvärdering och lärdomar

Vi kan även medverka vid ordinarie LG-möte eller komplettera med individuell coachning e dyl.

I karläggningen använder vi antingen skräddarsydda frågeformulär eller Susan Wheelans forskningsbaserade GDQ.

Ring någon av oss så pratar vi mer om dina utmaningar. Kontakt

 
Ledningsgrupper och team