LEDARPROGRAM

Våra ledarprogram är skräddarsydda i nära samarbete med våra kunder. Programmen bygger på förståelse för varje kunds utmaningar och utvecklingsbehov. Vi tillför lärmoment baserade på väl beprövade metoder och aktuell forskning.

Ett vanligt upplägg för våra ledarprogram är tre tillfällen med två dagar varje gång plus kompletterande aktiviteter innan, under och efter programmet beroende på varje kunds behov och intressen.

Metoder och resultat

Om programmet blir framgångsrikt avgörs när deltagarna kommer tillbaka till jobbet. Det de har lärt sig ska vara relevant och lätt att tillämpa i vardagen.

Det här är våra framgångsfaktorer:

  • Att deltagarna är rätt förberedda och motiverade, t ex genom samtal med sin chef innan programmet eller en 360 graders mätning

  • Att innehållet fokuserar på praktisk träning med verklighetsbaserade case och användbara modeller och teorier

  • Att deltagarna får stort utrymme att reflektera över och diskutera hur de nya kunskaperna passar in i det egna företaget och rollen

  • Att programmets arbetssätt kopplar ihop deltagarnas personliga utveckling med deras uppdrag som ledare

  • Att de får hjälp att etablera nya beteenden i vardagen genom effektiva broar mellan programmet och jobbet hemma, t ex genom hemuppgifter, coaching-grupper och personliga utvecklingsplaner

  • Att programmet följs upp, t ex med enkäter eller 360 gradersmätning

Ring någon av oss så pratar vi mer om dina utmaningar. Kontakt

 
x.jpgLedarprogram