OM IMPASSE

Impasse betyder kreativ nollpunkt, viloläget som föregår rörelse. Det kan låta abstrakt, men egentligen är väldigt praktiskt. Det handlar om att samla kraft för det man verkligen vill åstadkomma.

Då gäller det att lyssna på varandra och sig själv, vända ut och in på alla möjliga och omöjliga idéer. Gå igång och komma av sig. Få ny fart igen!

Det här kan vara väldigt lustfyllt! Men det kan också vara frustrerande, särskilt när världen runtomkring rullar på för fullt. Vågar man stanna kvar och utforska detta kreativa nolläge (just det impasse!) så visar sig de nya möjligheterna, de där som utlöser riktigt driv och handlingskraft.

Vi har en plan för hur ni kan göra. Men vårt sätt att göra skillnad är att verkligen vara med er i processen, en nära partner som stöttar, utmanar och vägleder så att ert ”nolläge” övergår i beslutsam och lustfylld rörelse.

Därför kallar vi oss impasse.

 
Vår grund