Verktyg och instrument

Vi arbetar alltid skräddarsytt, dvs vi utformar program och upplägg tillsammans med varje kund utifrån varje kunds speciella utmaningar och behov. Men vi har en stor bank av verktyg, modeller, instrument och färdigutvecklade moduler att utgå ifrån.

Våra verktyg och modeller baseras på beprövad erfarenhet och forskning och är utformade för att vara lätta att förstå och tillämpa i vardagligt ledarskap, se några exempel här: grupputveckling, svåra samtal, emotionell intelligens.

Våra moduler fungerar självständigt men kan också kombineras till hela program för grupp- eller ledarutveckling, t ex grundläggande kommunikation, ledarens samtalsverktyg (coachning, feedback, svåra samtal, konflikthantering), att leda grupp, förändringsledarskap, stresshantering, självkännedom och personlig utveckling, mindfulness mm.

Vi är dessutom certifierade i ett antal instrument och metoder:

ECR

GDQ

MBTI

EXTENDED DISC

 IDI

FARAX

Impasse Verktyg och instrument

Det här är exempel på olika ledarverktyg.

Teoriblad Verktyg och instrument Impasse.jpg